Measurable Data Token là gì? Thông tin về đồng MDT

631
Nội dung bài viết:
1. Measurable Data Token là gì?
2. Measurable Data Token giải quyết vấn đề gì?

Measurable Data Token là gì?

Measurable Data Token là một hệ sinh thái trao đổi dữ liệu phi tập trung dựa trên Ethereum, cho phép người dùng kiếm tiền và kiểm soát dữ liệu riêng tư của họ, đồng thời cung cấp cho người mua dữ liệu một nền tảng giao dịch dữ liệu hiệu quả.

MyMDT là một ứng dụng phi tập trung cho phép người dùng nhận phần thưởng khi chia sẻ các điểm dữ liệu ẩn danh. Người dùng hiện có thể bán dữ liệu email của họ qua MyMDT và nhận token MDT. MyMDT đã được tích hợp trong các ứng dụng sau: MailTime, Magic Crystal và Email Messenger.

Ví dụ: Trong MailTime, dữ liệu hộp thư đến tổng hợp ẩn danh của người dùng sẽ được phân tích, thu thập và chia sẻ với người mua dữ liệu. Khi người dùng nhận được biên nhận điện tử đủ điều kiện, MyMDT sẽ đo lường giá trị của điểm dữ liệu nhận điện tử và đăng ký phần thưởng dữ liệu MDT thông qua hợp đồng thông minh. Người dùng sẽ có thể nhận phần thưởng dữ liệu của họ thông qua MyMDT hàng tuần.

Measurable Data Token giải quyết vấn đề gì?

Ngày nay, chúng ta đang sống cuộc sống tạo ra lượng lớn dữ liệu từ mọi thứ chúng ta làm. Dữ liệu lớn là một nguồn nhiên liệu mới, nhưng những người đóng góp nhiều lại không biết về kho báu đó. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ thu thập dữ liệu của người dùng mà không có ý định tiết lộ lý do và giá trị kinh tế nội tại, trong khi đó, người dùng trao đổi dữ liệu của họ một cách vô thức để đổi lấy một ứng dụng hoặc dịch vụ miễn phí.

Measurable Data Token trở thành tiêu chuẩn cho các công ty để cung cấp cho người dùng một sản phẩm miễn phí đổi lấy việc thu thập dữ liệu của họ. Dữ liệu của bạn có giá trị và các công ty đang thu được lợi nhuận khổng lồ từ các dữ liệu đó. MDT ra đời với niềm tin rằng một số giá trị mà bạn đang tạo ra sẽ trở lại với chính bạn. MDT thưởng cho người dùng bằng các token MDT dùng trong các điểm dữ liệu ẩn danh thực sự trên sàn giao dịch.

MDT đảm bảo cho tất cả các giao dịch dữ liệu được thực thi nghiêm ngặt với các hợp đồng thông minh và truy xuất được trên blockchain. Người mua không còn gặp rủi ro khi mua phải dữ liệu không hợp lệ.