Audius (AUDIO)là gì?

510

Audius là gì? Thông tin về đồng AUDIO coin

Nội dung bài viết:
1. Audius là gì?
2. Đồng tiền ảo AUDIO
 

Audius là gì?

Audius là một giao thức chia sẻ và phát trực tuyến âm nhạc phi tập trung, tạo điều kiện cho các giao dịch trực tiếp giữa người nghe và người sáng tạo, cho phép mọi người tự do phân phối, kiếm tiền và phát stream trực tuyến bất kỳ nội dung âm thanh nào.

Đồng tiền ảo AUDIO

AUDIO là mã thông báo tiện ích gốc của mạng Audius và nó được sử dụng cho những việc sau:

  • Cố gắng chạy các nút khám phá hoặc nội dung để người dùng có xác suất phát hiện ra người hâm mộ cao hơn và chia sẻ phí mạng;
  • Cố gắng mở khóa các tính năng và dịch vụ độc quyền như mã thông báo và huy hiệu nghệ sĩ, đồng thời nhận quyền biểu quyết từ những người hâm mộ muốn chia sẻ thành công của họ;
  • Tham gia bỏ phiếu quản trị giao thức để định hình các lần lặp lại trong tương lai của giao thức.

Giao thức bao gồm các thành phần chính sau đây hoạt động cùng nhau:

  • Nút nội dung: Một mạng lưới các nút do người dùng điều hành để lưu trữ nội dung và cho phép truy cập nội dung thay mặt cho các nghệ sĩ;
  • Sổ cái nội dung: Một nguồn trung thực duy nhất cho tất cả dữ liệu có thể truy cập được trong giao thức Audius, cố định các tham chiếu đến nội dung được lưu trữ bởi các nút nội dung;
  • Các nút khám phá: Một mạng lưới các nút do người dùng vận hành lập chỉ mục sổ cái nội dung Audius và cung cấp giao diện có thể truy vấn dễ dàng để truy xuất siêu dữ liệu;

Audius ra mắt mạng chính của mình vào tháng 10 năm 2020, với 1 tỷ mã thông báo AUDIO được đúc và phân phối xấp xỉ như sau:

  • Airdrop: 55MM AUDIO (5,50%)
  • Kho quỹ nền tảng: 180MM AUDIO (18,00%)
  • Nhóm và cố vấn: 405MM AUDIO (40,50%)
  • Nhà đầu tư: 360MM AUDIO (36,00%)